Korfina Huur- en Rechstbijstandverzekering

Volledige rechtsbijstand

Met onze huur- rechtsbijstandsverzekering kan je als verhuurder een volledige rechtsbijstand voor al je woningen afsluiten. Op voorwaarde natuurlijk dat je voor die woningen een Huurwaarborg via onze diensten hebt geplaatst. Deze rechtsbijstand geldt voor alle huurgeschillen, dus niet enkel voor huurgeschillen omtrent de huurwaarborg.

Wat betekent dat concreet?

Bij een schadegeval verdedigt Korfine de belangen van de verzekerde die zowel eiser als verweerder kan zijn. En dit telkens als hij behoefte heeft aan rechtsbijstand zoals voorzien in de voorwaarden. Onze dossierbeheerders zijn specialisten ter zake, en helpen je graag snel vooruit bij de behandeling van een huurschade dossier.

Welke voordelen heb je hiermee?

  • Extra zekerheid en waarborg

    Niemand kan voorspellen welke problemen zich zouden kunnen voordoen tijdens de looptijd van een huurcontract. Het zou niet de eerste keer zijn dat een eigenaar zich onder druk gezet voelt door "mondige" of brutale huurders. Met de huur - en rechtsbijstandverzekering heb je alles in handen om je te verdedigen.

  • Snel, soepel en eenvoudig

    Als er zich problemen voordoen met een huurder, heb je er alle belang bij dat deze zo snel mogelijk worden opgelost, om je eigendom zo intact mogelijk te houden. Korfine biedt je een kordate, snelle en eenvoudige formule aan om uit de moeilijkheden te komen. Alles verloopt uitermate snel en efficiënt!

De huur- en rechtsbijstandverzekering is een produkt van KORFINE NV, een door het FSM erkend gevolmachtigd onderschrijver, in samenwerking met ARCES, een merk van P&V Verzekeringen cvba. Het is onderworpen aan het Belgisch recht en bevat uitzonderingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerd risico.
Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Dit document is puur informatief. Het engageert Korfine NV en Arces op geen enkele manier. Gelieve de algemene voorwaarden door te nemen voor u een contract tekent. U vindt deze algemene voorwaarden via deze link.

Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan : Dienst klachtenmanagement van Korfine NV • Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk • tel. : 056 21 61 82 • fax : 056 35 76 99 • e-mail : klacht@korfine.be. Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW Ombudsman van de Verzekeringen • de Meeüssquare 35, 1000 Brussel • tel. : 02 547 58 71 • fax : 02 547 59 75 • info@ombudsman.aswww.ombudsman.as. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een gerechtelijke procedure aan te spannen.


Terug naar producten