Assurapp

Beantwoordt perfect aan de noden van de huurder

De Assurapp Brandverzekering van Korfine biedt een driedubbele bescherming die perfect beantwoordt aan de noden van de huurder.

 • Verzekering van de huuraansprakelijkheid

  Een huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde woning. Aan het einde van het huurcontract moet hij/zij het huurpand achterlaten in de staat waarin hij/zij het gekregen heeft. Dat is de zogenoemde huuraansprakelijkheid. Weet dat de wetgever ervan uitgaat dat de huurder aansprakelijk is voor de schade, tenzij hij/zij het tegendeel kan bewijzen.
  De verzekering van de huuraansprakelijkheid gebeurt op basis van de huurprijs waardoor er nooit sprake kan zijn van onderverzekering.

 • Bescherming van de eigen inboedel

  Meubels, decoratie, door de huurder betaalde verfraaiingswerken (nieuw behangpapier, een laminaatvloer)… Het zijn zaken die van jezelf zijn en die wil je dan ook beschermen.
  De inhoud zal steeds verzekerd zijn in eerste risico (zonder bijpremie).

 • Tussenkomst bij schade aan derden

  Als bewoner ben je verantwoordelijk voor de schade aan andere mensen. De badkamer loopt bijvoorbeeld onder water omdat je vergeten was de kraan dicht te draaien, hierdoor is er ook schade bij je onderbuur.
  De Assurapp Brandverzekering van Korfine komt zowel tussen voor je eigen schade als voor de schade bij je buur.

Duidelijke, transparante en betrouwbare waarborgen aan een scherpe prijs

Bijstandsdiensten van Vivium 24u/24u telefonisch bereikbaar op
02/406 30 00

 • 24u op 24 bijstand, niet enkel bij een gedekt schadegeval maar bijvoorbeeld ook wanneer de verwarming uitvalt als het buiten vriest dat het kraakt
 • Is ondermeer verzekerd de schade door brand, rook- en roetschade, elektriciteitsschade, storm- en hagelschade, waterschade, schade door stookolie, glasbraak (inclusief het breken van sanitair), schade ten gevolge van een natuurramp...
 • Geen aftrek van slijtage voor schade aan elektrische toestellen tot 10 jaar
 • Ook de optie “Diefstal” kan worden onderschreven
 • Schitterende prijs/kwaliteit-verhouding
 • Dekking van verlies van water tot max. 500€ bij een gedekt schadegeval

Assurapp Huurder is een produkt van KORFINE NV, Verzekeringsmakelaar toegelaten onder het inschrijvingsnummer 108903A, in samenwerking met VIVIUM, een merk van P&V Verzekeringen cvba. Het is onderworpen aan het Belgisch recht en bevat uitzonderingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerd risico.
Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Dit document is puur informatief. Het engageert Korfine NV en Vivium op geen enkele manier. Gelieve de algemene voorwaarden van Vivium Woning door te nemen voor u een contract tekent. U vindt deze op www.vivium.be of via deze link.

Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan : Dienst klachtenmanagement van Korfine NV • Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk • tel. : 056 21 61 82 • fax : 056 35 76 99 • e-mail : klacht@korfine.be. Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW Ombudsman van de Verzekeringen • de Meeüssquare 35, 1000 Brussel • tel. : 02 547 58 71 • fax : 02 547 59 75 • info@ombudsman.aswww.ombudsman.as. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een gerechtelijke procedure aan te spannen.


Terug naar producten