Een specifieke brandverzekering voor grote gebouwen !

Met Assurapp Building biedt Korfine een flexibele brandverzekering op maat voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen.

De polis Assurapp Building is de perfecte brandverzekering voor de eigenaar die een gebouw wenst te verzekeren met minimum twee aparte woon/werk-entiteiten. Een deel van het gebouw mag ook gebruikt worden voor een handelsactiviteit (apotheek inbegrepen), maar dee oppervlakte bestemd voor deze handelsactiviteiten mag echter niet groter zijn dan 20% van de totaal te verzekeren oppervlakte.

We onderscheiden twee categorieën: Buildings en Meergezinswoningen-opbrengstwoningen. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van enerzijds het aantal aparte woon/werk-entiteiten en anderzijds het te verzekeren kapitaal Gebouw:

 • Buildings = minstens 4 woon/werk-entiteiten én te verzekeren kapitaal Gebouw > 500.000 euro.
 • Meergezinswoningen - Opbrengsthuizen: risico’s die niet voldoen aan de voorwaarden Building (bijvoorbeeld een gebouw met slechts 3 woon/werkentiteiten of met een te verzekeren kapitaal Gebouw ≤ 500.000 euro).

De ruime dekkingen in het basiscontract zijn voor beide categorieën identiek. De aanvullingen (extra’s) evenals de optionele waarborgen verschillen naargelang de categorie.

Wat wordt er gedekt binnen Assurapp Building ?

Basiswaarborgen

 • Brand
 • Rook- en roetschade
 • Aanstoting
 • Beschadiging aan het onroerend goed omwille van diefstal (incl. graffitti)
 • Electriciteitsschade
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Breken van sanitair, glas en spiegels (incl zonnepanelen)
 • Waterschade
 • Schade door stookolie
 • 24/24 en 7 op 7 bijstand via het speciale noodnummer

Maar ook...

 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Verhaal van derden
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Natuurrampen
 • Reddings- en andere kosten
 • Onbruikbaarheid van de onroerende goederen
 • Schade aan gemeenschappelijke delen door verhuis
 • Verhaal van huurders of gebruikers
 • Expertisekosten
 • Dodelijk ongeval
 • Onrechtstreekse verliezen ten belope van 5% of 10%.
 • Kosten syndicus

Extra Pack Tuin

Met het optionele Pack Tuin breidt u de dekking uit naar uw tuin en zijn inhoud. Het Pack Tuin dekt onder andere schade aan zonneschermen, luifels en windschermen, terras, zwembad of zelfs tennisveld bij een overstroming of grondverzakking.

Waarom kiezen voor Assurapp Building ?

Bijstandsdiensten van Vivium 24u/24u telefonisch bereikbaar op
02/406 30 00

Kies voor een polis met uitgebreide dekking die u volledig beschermt tegen de meest uiteenlopende risico’s. Bovendien is Korfine dé specialist op vlak van verzekeringen voor vastgoed, en kunt u beroep doen op de jarenlange ervaring en expertise van onze dossierbeheerders.

Assurapp Building is…

 • Een flexibel product
 • Met ruime en transparante basiswaarborgen
 • Aan zeer aantrekkelijke en concurrentiële tarieven
 • Met eenvoudige roosters en/of schattingstool
 • En personaliseerbaar dankzij de extra dekkingen en optionele waarborgen.

Vivium Vastgoed is een produkt ontwikkeld door Vivium, een merk van P&V Verzekeringen cvba. Het is onderworpen aan het Belgisch recht en bevat uitzonderingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerd risico.
Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Dit document is puur informatief. Het engageert Vivium op geen enkele manier. Gelieve de algemene voorwaarden van Vivium Woning door te nemen voor u een contract tekent. U vindt deze op www.vivium.be.

Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan : Dienst klachtenmanagement van Korfine NV • Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk • tel. : 056 21 61 82 • fax : 056 35 76 99 • e-mail : klacht@korfine.be. Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW Ombudsman van de Verzekeringen • de Meeüssquare 35, 1000 Brussel • tel. : 02 547 58 71 • fax : 02 547 59 75 • info@ombudsman.aswww.ombudsman.as. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Terug naar producten